Bảng Giá Email

Mail Economy #1

Dung lượng: 5 GB

Địa chỉ Email: 5

Email Forwarder: 5

Mail list: 1

Parked Domains: 0

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

50,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Economy #2

Dung lượng: 10 GB

Địa chỉ Email: 20

Email Forwarder: 20

Mail list: 2

Parked Domains: 0

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

100,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #1

Dung lượng: 20 GB

Địa chỉ Email: 50

Email Forwarder: 50

Mail list: 3

Parked Domains: 0

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

180,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #2

Dung lượng: 50 GB

Địa chỉ Email: 100

Email Forwarder: 100

Mail list: 10

Parked Domains: 2

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

300,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #3

Dung lượng: 100 GB

Địa chỉ Email: 200

Email Forwarder: 200

Mail list: 15

Parked Domains: 3

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

450,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #4

Dung lượng: 190 GB

Địa chỉ Email: 300

Email Forwarder: 300

Mail list: 20

Parked Domains: 5

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

600,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #5

Dung lượng: 220 GB

Địa chỉ Email: 499

Email Forwarder: 499

Mail list: 40

Parked Domains: 7

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

750,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
0984.510.136
0984.510.136