CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE

Kho giao diện mẫu phong phú đa dạng các ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh hiệu quả hơn trên internet

Quy trình

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE TẠI VN4U VIỆT NAM

 

TT

 

Nội dung

 

Công việc của bên Thiết kế web

 

Công việc của Khách hàng

 

Số ngày

 

 

 

1

 

 

 

Thu thập thông tin thiết kế web

Trao đổi với khách hàng về các chức năng của web  

 

 

1

Tiếp nhận đề án

Bổ sung Nội dung của Đề án

 

Thống nhất nội dung và giá trị của dự án

 

2

 

Ký hợp đồng

 

Thanh toán chi phí đợt 1

 

1

 

3

 

Thiết kế giao diện

Triển khai thực hiện Theo dõi tiến độ triển khai Chuẩn bị nội dung chi tiết Chuẩn bị thông tin tên miền  

3

 

 

4

 

 

Demo giao diện website

Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo giao diện  

 

1

Chỉnh sửa giao diện Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
 

5

 

Lập trình web

Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung Theo dõi tiến độ triển khai  

Theo dõi tiến độ triển khai

 

5

 

6

 

Xuất bản (website chạy trên Internet)

 

Cho web chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần

 

Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến

 

1

 

 

8

 

 

Bàn giao

Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý  

 

1

 

Thanh toán chi phí xây dựng Website

 

9

 

Phát triển web

 

Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật

 

Chăm sóc website

 

Gọi ngay 0984510136
Chat với chúng tôi qua zalo