Bảng Giá VPS

VPS#1

CPU: 1 core

HDD: 20GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 1024 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

160,000đ x 12 tháng 180,000đ x 6 tháng 200,000đ x 3 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#2

CPU: 1 core

HDD: 30GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 2048 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

250,000đ x 12 tháng 270,000đ x 6 tháng 290,000đ x 3 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#3

CPU: 2 core

HDD: 45GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 3072 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

360,000đ x 12 tháng 380,000đ x 6 tháng 400,000đ x 3 tháng 420,000đ x 1 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#4

CPU: 4 core

HDD: 75GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 4096 MB

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

550,000đ x 12 tháng 570,000đ x 6 tháng 590,000đ x 3 tháng 610,000đ x 1 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#5

CPU: 4 core

HDD: 150GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 8G

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

1,200,000 đ/tháng 1,220,000đ x 6 tháng 1,240,000đ x 3 tháng 1,260,000đ x 1 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

VPS#6

CPU: 8 core

HDD: 300GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 16G

Bandwidth: Unlimited

Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC

Hệ điều hành: Linux / Windows

Backup: Hàng tuần

Panel: Free Direct Admin


Giá chỉ từ

2,500,000 đ/tháng 2,520,000đ x 6 tháng 2,540,000đ x 3 tháng 2,560,000đ x 1 tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)