Mục lục

Những hàm cần thiết khi sử dụng woocommerce

  • Đếm số lượng sản phẩm cart trong woocommerce
<?php echo WC()->cart->get_cart_contents_count(); ?>

 

Nhận Xét Của Khách Hàng
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments