Mục lục

Tùy chỉnh giao diện trang chi tiết sản phẩm trong woocommerce

Như tiêu đề nếu các bạn cần custom template single product woocommerce thì chắc chắn đây là bài không thể thiếu dưới đây là các hook  mà các bạn nên biết

// These are actions you can unhook/remove!
 
add_action( 'woocommerce_before_single_product', 'wc_print_notices', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_sale_flash', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_images', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_product_thumbnails', 'woocommerce_show_product_thumbnails', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_title', 5 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_rating', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_excerpt', 20 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_sharing', 50 );
 
// function woocommerce_template_single_add_to_cart() generates the following 4 actions
add_action( 'woocommerce_simple_add_to_cart', 'woocommerce_simple_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_variable_add_to_cart', 'woocommerce_variable_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_external_add_to_cart', 'woocommerce_external_add_to_cart', 30 );
 
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
 
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_product_data_tabs', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );

 

Nhận Xét Của Khách Hàng
Theo dõi
Notify of
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments