CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE

Kho giao diện mẫu phong phú đa dạng các ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh hiệu quả hơn trên internet

Nhúng JavaScript vào file HTML

Nhúng JavaScript vào file HTML

Bạn có thể nhúng JavaScript vào một file HTML theo một trong hai cách chủ yếu sau đây:

  • Dùng cặp thẻ <script></script> để nhúng JavaScript vào file HTML
  • Dùng thẻ link để nhúng JavaScript vào file HTML (Viết file riêng có đuôi .js)

 

 

Cách 1 : Dùng cặp thẻ Script để viết js trong cùng HTML

Cặp thẻ Script ta có thể đặt ở trong cặp thẻ <head></head> hoặc <body></body>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<script type=”text/javascript”>

alert(“aaa”)

</script>

</head>
<body>
</body>
</html>

Ở ví dụ trên là ta đang để Script ở trong thẻ head . Trong một file HTML có thể viết nhiều đoạn Script, bạn có thể cho nó ở trong cặp thẻ <body></body> cũng được. Để sao cho ta quản lý file một cách thuận tiện nhất.

Thuộc tính type: <script type=”text/javascript”> thuộc tính này không bắt buộc . Không có cũng không sao. Js tự mặc định sẵn trong HTML.

Cách 2: Dùng link để gọi file js riêng

<script src=”custom.js”></script>

Js được đặt ở một file riêng biệt vs html.

Đuôi .js

Thuộc tính src để đặt đường dẫn file js.

Trong file js riêng không được chứa cặp thẻ <script></script>

Chúc Các Bạn Thành Công ! 

0984 510 136

Theo dõi
Notify of
guest
1 Comment
Mới Nổi bật
Inline Feedbacks
View all comments
kaka
kaka
3 years ago

hay quá

Gọi ngay 0984510136
Chat với chúng tôi qua zalo