Mục lục

Nhúng JavaScript vào file HTML

Bạn có thể nhúng JavaScript vào một file HTML theo một trong hai cách chủ yếu sau đây:

  • Dùng cặp thẻ <script></script> để nhúng JavaScript vào file HTML
  • Dùng thẻ link để nhúng JavaScript vào file HTML (Viết file riêng có đuôi .js)

 

 

Cách 1 : Dùng cặp thẻ Script để viết js trong cùng HTML

Cặp thẻ Script ta có thể đặt ở trong cặp thẻ <head></head> hoặc <body></body>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<script type=”text/javascript”>

alert(“aaa”)

</script>

</head>
<body>
</body>
</html>

Ở ví dụ trên là ta đang để Script ở trong thẻ head . Trong một file HTML có thể viết nhiều đoạn Script, bạn có thể cho nó ở trong cặp thẻ <body></body> cũng được. Để sao cho ta quản lý file một cách thuận tiện nhất.

Thuộc tính type: <script type=”text/javascript”> thuộc tính này không bắt buộc . Không có cũng không sao. Js tự mặc định sẵn trong HTML.

Cách 2: Dùng link để gọi file js riêng

<script src=”custom.js”></script>

Js được đặt ở một file riêng biệt vs html.

Đuôi .js

Thuộc tính src để đặt đường dẫn file js.

Trong file js riêng không được chứa cặp thẻ <script></script>

Chúc Các Bạn Thành Công ! 

Nhận Xét Của Khách Hàng
Theo dõi
Notify of
guest
2 Comments
Mới
Nổi bật
Inline Feedbacks
View all comments
minh
minh
6 months ago

hay.

kaka
kaka
5 years ago

hay quá